Ngày 15/11/2023 09:31

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

09:57, Thứ ba 14/11/2023( PHUNUTODAY ) - Khi thực hiên chế độ tiền lương mới, sẽ có 9 loại phụ cấp theo lương, người lao động cần nắm chắc.Chi cho cải cách tiền lương 470 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu 11,1 nghìn tỷ đồng

Theo Cổng TTĐT Bộ Nội vụ, vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Dự kiến tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132 nghìn tỷ đồng; nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430 nghìn tỷ đồng.

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

Như vậy ngân sách đã bố trí 562 nghìn tỷ đồng đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27/2018 của Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo tính toán của Chính phủ, để thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn 2024 - 2026 là hơn 499 nghìn tỷ đồng. Trong đó chi cho cải cách tiền lương là 470 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu là 11,1 nghìn tỷ đồng và trợ cấp ưu đãi người có công là 18 nghìn tỷ đồng.

Chốt bao nhiêu loại phụ cấp khi có chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2024?

Có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp theo nghề; phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính; phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 27-NQ/TW có nêu rõ, sắp xếp các khoản phụ cấp theo chế độ tiền lương mới khi cải cách tiền lương như sau:

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ 5 bảng lương mới bao gồm:

1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an.

1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

Ngành học không mất tiền học phí, được hỗ trợ gần 4 triệu/tháng, đang thiếu hàng chục nghìn nhân lực

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng bao nhiêu từ năm 2024?

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ Cải cách tiền lương 2024: Ai cũng cần biết

Theo: Nguồn phunutoday.vn