Ngày 06/04/2024 13:26

Hải Phòng công bố 12 vấn đề quan trọng phát triển thành phố

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua 12 vấn đề quan trọng giúp phát triển thành phố.

Hải Phòng công bố 12 vấn đề quan trọng phát triển thành phố

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 12 Nghị quyết

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 12 Nghị quyết là những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh thành phố, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri và Nhân dân thành phố:

1. Phương án sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022.

2. Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022.

3. Cho ý kiến về việc ban hành danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

4. Hỗ trợ kinh phí xây dựng Trạm kiểm tra giám sát trên sông, vịnh thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng.

5. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024.

6. Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng, định hướng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

7. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6, khu bến cảng Lạch Huyện.

8. Cho ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu.

9. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng doanh trại và nơi neo đậu, tránh trú cho các tàu thuyền thuộc Hải đội dân quân thường trực.

10. Bổ sung số người làm việc và điều chỉnh số hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập thuộc thành phố năm 2024.

Cùng với đó là 2 Nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí: Đỗ Văn Bình, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Minh Quang và Bùi Hùng Thiện.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với kết quả các đồng chí: Phạm Tuyên Dương, Giám đốc Sở Tư pháp; Trần Huy Kiên, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Nguyễn Cao Lân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Bùi Thị Hồng Vân, Chánh Thanh tra thành phố đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

P.V

Theo: Nguồn giadinhonline.vn